Rozostavaný 3 bytový dom CEZARzhotoviteľ: ARDEI s.r.o. (konatelia: ing. Ján Kučerák; Marko Martinkovič)