Výstavba bytového domu Andorazhotoviteľ: ARDEI s.r.o. (konatelia: ing. Ján Kučerák; Marko Martinkovič)

Od júla 2014 v spolupráci s firmou Stupava Real sme zrealizovali v meste SENEC výstavbu bytových domov takzvané : Prima byty - bytový dom Andora. Taktiež v septembri sme započali s výstavbou komplexu Vila domov v obci Veľký Bieľ.