SlužbyArdei - stavebné práce, inžiniering, kompletný servis

Ardei - stavebné práce, inžiniering, kompletný servis

Stavebná firma Ardei s tradíciou od roku 1997 v oblasti stavebných a murárskych prác, rekonštrukcií domov a bytov, inžinieringu a záhradnej architektúry.

Medzi naše úspechy patria realizácie novostavieb, rekonštrukcie rodinných domov a bytov, nadstavieb, špeciálnych stavieb, pozemných stavieb a inžinierskych sietí.

Stavebná firma Ardei sa venuje realizácii stavieb domov na kľúč s komplexným servisom: návrh architektonického projektu, kompletný inžiniering a realizácia výstavby.

Kompletné služby zahŕňajú dozor stavby, poradenstvo a servis pri vybavovaní stavebnej dokumentácie, vytvorenie kompletných inžinierskych sietí - zapojenie vody, zemného plynu a elektroinštalácie. Našou prednosťou je aj realizácia stavieb priemyselných budov a kompletný servis a služby v oblasti záhradnej architektúry.

Ardei s.r.o. poskytuje

 • Komplexný servis pri stavebných prácach

  Stavebná firma Ardei pôsobí na trhu od roku 1997, kedy sme začali pôsobiť v oblasti stavebných prác pri kompletizácii a rekonštrukcii stavieb rodinných domov a bytov.

  V rámci našich služieb Vám poskytneme kompletný servis v oblasti stavebného poradenstva, a predbežnú kalkuláciu nákladov na realizáciu stavby domu alebo rekonštrukcie bytu.

  Pri realizácii stavby domu alebo pri rekonštrukcii bytu Vám naša stavebná firma Ardei bude nápomocná pri vybavovaní stavebného povolenia, návrhu realizácie stavby a rekonštrukcie s cieľom priblížiť sa Vašim finančným možnostiam. Súčasťou služieb našej stavebnej firmy je inžiniering, ktorý Vám poskytne pomoc pri vybavovaní podkladov a dokumentácie pre územné a kolaudačné konanie.

  Stavebný projekt je pod dozorom certifikovaného odborníka od úplného začiatku až po konečnú realizáciu stavby. Môžete s ním konzultovať svoje nápady a pripomienky pri realizácii stavebných prác.

 • Stavebné a murárske práce, stavby na kľúč, obklady, dlažby, ...

  Stavebná firma Ardei ponúka kompletné stavebné práce od tvorby základov stavby, cez hrubé stavebné a murárske práce, nadstavby, prestavby a rekonštrukcie až po stavby na kľúč.

  Naši dodávatelia a subdodávatelia vám poskytnú kvalitný stavebný materiál, dokážeme realizovať komplexnú stavbu vrátane elektroinštalácie, zavedenia zemného plynu, vody, kúrenia a inžinierskych sietí.

  Stavby domov, budov a rekonštrukcie bytov realizujú vysokokvalifikovaní a skúsení odborníci vo svojich odvetviach stavebných prác - profesionálni murári, tesári, maliari.

 • Záhradná architektúra

  Významnou oblasťou pôsobenia našej stavebnej firmy je záhradná architektúra, pri ktorej ponúkame kompletné vypracovanie projektu a jeho nasadenie a súlad s Vašimi požiadavkami pri návrhu architektonického projektu - zemné práce, úprava plochy a terénu záhrady, stavebné práce, výstavba zámkovej dlažby, výsadba zelene a návrh a realizácia zavlažovacích systémov.